Skip to main content

Kolagen na stawy

Collagen jest nutraceutykiem, a więc suplementem diety o charakterze odżywczym.

Uzyskiwany jest ze skór, łusek oraz pęcherzyków  rybich,  poddanych procesom takim jak ekstrakcja, hydroliza enzymatyczna, sterylizacja oraz suszenie. Składa się z protein o masie od 0.5 do 13.5 kDa8, a jego skład jest ekwiwalentny do ludzkiego kolagenu.

COLLAGEN – NOWOCZESNY NUTRACEUTYK

Zapalenie kości i stawów oraz osteoporoza należą do grupy najczęstszych zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Stany zapalne w obrębie stawów definiuje się na podstawie następujących cech: patogenetycznych, a więc zmian mechanicznych i biologicznych; morfologicznych, obejmujących zmiany chrząstki stawowej i kości podchrzęstnych oraz klinicznych, takich jak ból stawów, sztywność, tkliwość i ograniczenie ruchomości. Natomiast osteoporoza, dawniej zwana zrzeszotnieniem kości, oznacza zmianę mikroarchitektury beleczek kostnych poprzez ubytek masy kostnej, objawiający się wzrostem podatności na złamania. Istotnym składnikiem ścięgien, kości i skóry jest kolagen, białko o nietypowym składzie aminokwasowym; kolagen jest szczególnie bogaty w hydroksyprolinę oraz hydroksylizynę. Na podstawie przeprowadzonych badań powszechnie znanym jest fakt, iż zapewnienie właściwej podaży kolagenu (czyli hydrolizatu kolagenu) dostarcza peptydy niezbędne do procesów biosyntetycznych. Z tego powodu wprowadzenie kolagenu do diety niesie dodatni wpływ na funkcjonalność stawów, kości oraz ścięgien.

Specyfikacja, skład kolagenu
Zastosowanie hydrolizatu, pomimo tradycji stosowania sięgającej nawet kilkuset lat, obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na dostępność, bezpieczeństwo stosowania oraz udowodniony klinicznie brak toksyczności. Z tego powodu należy do grupy suplementów szczególnie przydatnych do długotrwałego stosowania. Aby skuteczność mogła zostać ustalona, niezbędne jest przeprowadzenie badań biodostępności hydrolizatu kolagenu. Biodostępność określa się jako część dawki kolagenu przyjętej, która po przejściu przez ścianę jelit trafia do krążenia, stając się dostępna dla procesów biochemicznych . Dla hydrolizatu kolagenu badania te przeprowadził m. in. Oesser i wykazał, iż po podaniu doustnym 95% przyjętej dawki kolagenu po wyznakowaniu izotopem 14C, został om wchłonięty w ciągu 12 godzin. W przeciwieństwie do stężeń w surowicy, aktywność węgla 14C pozostawała wysoka przez 96 godzin, świadcząc o akumulacji w tkankach obwodowych, w tym tkance chrzęstnej i kostnej.