Skip to main content
0

Hydrolizat kolagenu

Hydrolizat kolagenu posiada udowodnione działanie anaboliczne na tkankę chrzęstną.

Utrzymanie właściwej spójności funkcjonalnej tej tkanki zależne jest od właściwego składu macierzy pozakomórkowej. Opublikowane badania świadczą, iż doustnie przyjmowane kolagenu, pozytywnie wpływa na układ ruchu (hydrolizaty kolagenu wchłaniane są w jelicie cienkim i akumulując się osiągają wysokie stężenia w tkance chrzęstnej).

Działanie kolagenu
Kolagen stymuluje to syntezę macierzy pozakomórkowej przez chondrocyty, w tym szczególnie kolagenu typu II oraz proteoglikanów. Mechanizm ten może odgrywać szczególną rolę u pacjentów cierpiących na stany zapalne kości i stawów oraz inne schorzenia w obrębie układu kostno-chrzęstnego, ponieważ nosi znamiona regeneracji uszkodzonych tkanek. Potwierdzono to w wielu badaniach otwartych, randomizowanych, kontrolowanych pokazujących pozytywny wpływ hydrolizatów kolagenu na układ ruchu w zróżnicowanych grupach pacjentów; największe korzyści odnotowano u osób cierpiących na choroby zapalne kości i stawów. Przy zastosowaniu dziennej dawki 2-10 gramów hydrolizatu zaobserwowano poprawę funkcji ścięgien, redukcję dolegliwości bólowych, spadek użycia niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz poprawę siły kończyn dolnych. Wszystkie próby kliniczne jednoznacznie wskazują na bezpieczeństwo stosowania hydrolizatów kolagenu oraz poprawę funkcjonalności stawów i redukcję dolegliwości bólowych.

Zastosowanie kolagenu u sportowców.
Przeprowadzono liczne badania obserwacyjne w których hydrolizat kolagenu podawano sportowcom narażonym na zwiększony wysiłek fizyczny oraz wysokie obciążenia. Flechsenhar i wsp. przeprowadzili badanie w którym oceniano redukcję dolegliwości bólowych w grupie 150 zdrowych atletów (brak zdiagnozowanego zapalenia kości i stawów). Zastosowano dawkę 10 gramów kolagenu przez 12 tygodni. Spadek odczuwanego bólu stwierdziło 77% badanych, podobne wyniki zostały odnotowane obiektywnie przez lekarzy prowadzących. Istotnym ograniczeniem tego badania był brak grupy kontrolnej. Z tego powodu Clark i wsp. przeprowadzili randomizowane, podwójnie zaślepione badanie z grupą kontrolną. Pacjentom z grupy kontrolnej podawano identyczną objętość płynnego roztworu gumy ksantanowej. Wyniki tego badania świadczą, iż podawanie hydrolizatów kolagenu jako nutraceutyku może zredukować dolegliwości bólowe u osób narażonych na wzmożony wysiłek fizyczny. Na tej podstawie stwierdza się, iż stosowanie hydrolizatu kolagenu u sportowców niesie potencjalną poprawę kondycji ścięgien oraz redukcję dolegliwości bólowych związanych z wytężonym wysiłkiem fizycznym.